Tiesībsarga biroja speciālisti Līvānu iedzīvotājus informēs par cilvēktiesībām

23.05.2008.

Šā gada 23. maijā Tiesībsarga biroja speciālisti dosies uz Līvāniem, lai tiktos ar pilsētas un rajona iedzīvotājiem. Reģionālo semināru cikla ietvaros juristi ik mēnesi apmeklē kādu no Latvijas pilsētām. Semināru mērķis ir informēt iedzīvotājus par dažāda veida cilvēktiesībām un biroja uzdevumiem šo tiesību aizsardzībā.


Seminārs notiks 23. maijā plkst. 10.00 Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra mazajā zālē 2. stāvā (Domes ielā 3). Semināra laikā Tiesībsarga biroja juristi atbildēs uz jautājumiem par to, kā un kur vērsties ar sūdzību, ja pārkāptas cilvēktiesības. Paredzēts, ka pēc semināra iedzīvotājiem tiks sniegtas bezmaksas juridiskās konsultācijas par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Interesenti konsultācijām var pieteikties pa tālruni 7686781.


Pieredze liecina, ka iedzīvotāji labprāt izmanto iespēju savā pilsētā noskaidrot viņiem aktuālos cilvēktiesību jautājumus un saņemt juristu palīdzību un ieteikumus to risināšanā. Tādējādi vismaz daļā gadījumu izdodas sākt risināt iedzīvotājiem svarīgos jautājumus. Preiļu pilsētā Tiesībsarga biroja seminārs paredzēts decembrī. Latgales reģionā semināri šogad plānoti arī Rēzeknē, Ludzā, Daugavpilī un Krāslavā. 


Došanās uz reģioniem ir daļa no informatīvā darba, ko veic Tiesībsarga biroja darbinieki. Iedzīvotāju informētība par viņu pamattiesībām un Tiesībsarga iespējām palīdzēt to aizstāvēšanā ir sevišķi svarīga. Tādējādi Tiesībsarga birojs var pilnvērtīgāk darboties un īstenot iedzīvotāju aizsardzības funkciju. Šogad Tiesībsarga biroja juristi jau devušies uz semināriem Balvos, Talsos, Bauskā, Limbažos un Salacgrīvā.


Tiesībsarga birojs darbu Tiesībsarga Romāna Apsīša vadībā sāka 2007. gada 1. janvārī, pārņemot Valsts Cilvēktiesību biroja funkcijas. Tiesībsarga galvenie uzdevumi ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību, veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu, diskriminācijas novēršanu, kā arī sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski un lietderīgi.


Sākot ar šāgada 2. aprīli Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklētājus pieņem Rīgā, Baznīcas ielā 25, kontakttālruņi un e-pasta adreses saglabājas nemainīgi. Informācija par Tiesībsarga biroja aktualitātēm pieejama arī Tiesībsarga biroja mājas lapā www.tiesibsargs.lv.


Informāciju sagatavoja:
Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.