Preiļu novada pašvaldības policijas aktivitātes 1. un 4. maijā

04.05.2008.

1. un 4. maijā, Preiļu novada pašvaldības policijas inspektori, sakarā ar valsts svētku dienām, veica pastiprinātus reidus visā novada teritorijā, gan Aizkalnes un Preiļu pagastos, gan Preiļu pilsētā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sabiedriskās kārtības kontrolēšanai un valsts karogu pacelšanas noteikumu ievērošanai. Šai sakarā tika konstatēti nepatīkami pārkāpumi. Ļoti daudzi novada iedzīvotāji ne tikai nebija pacēluši pie savām mājām karogus, bet daudziem tie nebija pat iegādāti. Dažiem, pie mājām, nebija karoga stiprinājuma. Vieniem pietika ar brīdinājumu 1. maijā, un jau 4. maija svētkiem, karogi tika sadabūti un pacelti. Taču ir sastādīti arī vairāki administratīvā pārkāpuma protokoli. Par valsts karoga nepacelšanu, ar likumu noteiktajās dienās un gadījumos, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz soda naudu līdz Ls 50, bet par karoga pacelšanas kārtības neievērošanu – līdz Ls 30. Pacelšanas kārtība – tas nozīmē, kādā kātā, kādā veidā un vietā karogs ir paceļams.

1. maijā, Aizkalnes iedzīvotājiem, bija milzīgs pārsteigums, ka izrādās jāpaceļ karogi. Lielākai daļai tādu nemaz nebija. Taču jau 4. maijā visa Aizkalne bija karogos. Cilvēki pat brīvdienās atrada kur tos var iegādāties. Daži pat bija speciāli braukuši uz Daugavpili.

Bija arī patīkami pārsteigumi. Preiļos, vecs vīrietis, pienāca pie mūsu darbiniekiem ar lūgumu palīdzēt. Izrādās, ka gan karogs, gan stiprinājums ir. Taču spēka vairs nav. Protams, inspektori neatteica un arī šogad pie vecā vīra mājas plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs.

Gribas pabrīdināt, ka nākošajās dienās, kad būs jāpaceļ Latvijas karogs, atkal tiks rīkoti tamlīdzīgi reidi. Tas būs 14. un 17. jūnijs. Abos gadījumos karogam jābūt sēru noformējumā.

Pēdējās izmaiņas: 04.05.2008.