Dievkalpojumu kārtība Preiļu katoļu baznīcā no 11. maija līdz 25. maijam

11.05.2008.

11. maijs – Sv. Gara nosūtīšana (Vasarsvētki)
9:00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10:30 Rožukronis
12:00 Nāc Svētais Gars, Summa, vesperes, J. Marijas litānija


12. maijs – II Vasarsvētki
(Vissv. Jaunava Marija, Baznīcas Māte)
10:00 Sv. Mise, Sv. Dievs, J. Marijas litānija
19:00 Sv. Mise, J. Marijas litānija


18. maijs – Vissvētās Trīsvienības svētki
9:00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10:30 Rožukronis
12:00 Summa, vesperes, J. Marijas litānija


22. maijs – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki
9:00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10:30 Rožukronis
12:00 Summa, J. Marijas litānija
19:00 Sv. Mise, J. Marijas litānija, procesija


25. maijs – parastā liturģiskā laika 8. svētdiena
9:00 Sv. Mise, Sv. Dievs
11:00 Summa, procesija pa Preiļu pilsētu


Sv. Mises darbdienās plkst. 7:30 un 19:00.
Maija dievkalpojumi pēc vakara Sv. Mises.


Vissv. Sakramenta oktāvas laikā, 22. – 29. maijam, procesija pēc maija dievkalpojuma.

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2008.