Skolēnu darba iespējas vasarā

02.06.2008.

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā ir valsts un sabiedrības atbalsts bērniem un pusaudžiem, sniedzot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba pieredzi pasākumā var piedalīties: skolēni no 13 gadu vecuma, tai skaitā skolēni ar speciālām vajadzībām


Pasākuma termiņi no 2. jūnija līdz 29. augustam
Nodarbinātības ilgums pasākumā vienam skolēnam ir viens mēnesis


Skolēnu pieteikšanās sākas no 10. maija


10. maijā: 9:00 – 14:00
uz NVA Preiļu filiāli (Raiņa bulvāris 19) var nākt pieteikties visas skolēnu vecuma grupas sākot ar 13 g.


Pēc 10. maija pieteikšanās turpināsies darba dienās:
9:00 – 16:00 NVA Preiļu filiālē – skolēniem no 15 gadu vecuma


Skolēniem 13 – 14 gadu vecumā pēdējā pieteikšanās diena 12.maijs Preiļu novada domē (Raiņa bulvāris 24, 2.stāvs, 12.kabinets pie M.Stupānes) no 8:00–12:00, 13:00-17:00.


Līdzi jāņem pase personu apliecinošs dokuments (pase vai dzimšanas apliecība)


Papildus informācija:


Kas skolēnam jāņem vērā, slēdzot darba līgumu?
Skolēns iesniedz darba devējam:
personu apliecinošu dokumentu;
NVA filiālē saņemto norīkojumu (tikai skolēni no 15 gadu vecuma);
Valsts ieņēmumu dienestā saņemto algas nodokļu grāmatiņu;
medicīniskās iestādes izziņu par veselības stāvokli;
viena vecāka (aizbildņa) rakstveida apliecinājumu, ja skolēns ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem un turpina iegūt pamatizglītību.


Vasaras darba atalgojums
13 – 14 gadīgam skolēnam darba alga mēnesī 50% apmērā no minimālās darba algas (80 Ls) (pirms nodokļu nomaksas) par darba laiku ne ilgāku par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā (atbilstoši Darba likuma 132.pantam);
skolēnam no 15 gadiem darba alga mēnesī minimālās darba algas apmērā (160 Ls) (pirms nodokļu nomaksas) par darba laiku ne ilgāku par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā (atbilstoši Darba likuma 132.pantam);
darba devējs var apmaksāt citus izdevumus (pusdienas, transportu u.c.).


Papildus informāciju var iegūt:
Preiļu NVA filiālē 653 23100 (skolēnu vecuma grupa: 15+)
Preiļu novada domē pie M.Stupānes 653 22766 (skolēnu vecuma grupa: 13 – 14)
NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā „Darba meklētājiem” (Skolēnu darbs vasarā)


 

Pēdējās izmaiņas: 02.06.2008.