Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Uzlīmju un nozīmīšu iegāde Preiļu pilsētas 80.gadadienas svētkiem”

06.05.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Uzlīmju un nozīmīšu iegāde Preiļu pilsētas 80.gadadienas svētkiem”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 23 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Paredzamā kopējā līgumcena – līdz 3 000,00 (tai skaitā PVN18%)


Līguma izpildes termiņš:
1. Uzlīmju piegāde – līdz 2008.gada 22.maijam;
2. Nozīmīšu piegāde – līdz 2008.gada 10.jūnijam.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 13.05.2008.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 piedāvājums iepirkumam un apliecinājums par iepirkuma prasību kvalitatīvu izpildi;
 jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
 Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
 VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, kas izsniegta ne agrāk par vienu mēnesi līdz piedāvājuma iesniegšanai.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste – Maija Paegle, tālr. 65307321 vai Preiļu novada domes iepirkumu komisijas pārstāve – Inga Vilcāne, tālr. 26645487, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2008.