Preiļu novada infrastruktūras sakārtošanai dome ņems 600 000 latu aizņēmumu

30.04.2008.

Preiļu novada dome nolēmusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē 600 000 latu apmērā novada infrastruktūras sakārtošanai ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu, atmaksu sākot ar 2009. gadu.


Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un tehniskās daļas izstrādātajām veicamo darbu tāmēm katrā būvobjektā līdzekļi nepieciešami vairākiem objektiem pilsētā un arī novada lauku teritorijās.


264 301 lats ieplānots asfaltbetona seguma atjaunošanai un remontam Preiļu pilsētā Aglonas ielas posmā no centra krustojuma līdz Liepu un Aglonas ielas krustojumam, Valmieras ielai un ietvei, Čakstes ielai, piebraucamajam ceļam uz poliklīniku, Cēsu ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Liepājas ielai, Šķērsielā, Zaļās ielas posmā no Liepājas ielas līdz Brīvības ielai, Daugavpils ielas posmā, Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojumā un turpinājumā, Talsu ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz Daugavpils ielai, atjaunojot arī gājēju ietves, un pagalmā pie domes ēkas. 71 500 lati nepieciešami asfaltbetona seguma atjaunošanai 2007. gadā iesāktajiem un nepabeigtajiem darbiem pilsētā Liepājas, Zaļās, Valmieras, Saltupes, Ziedu un Cēsu ielu posmos.


61 174 lati paredzēti Daugavpils ielas rekonstrukcijas 1. kārtas papildus būvdarbiem, ko ieplānots pabeigt līdz šī gada 30. jūnijam. Rekonstrukcijas rezultātā paredzēts atjaunot esošo asfaltbetona segumu un izbūvēt jaunu, uzstādīt ceļa zīmes un 4 luksoforu komplektu kustībai visos atļautajos virzienos ar papildsekciju gājējiem, ierīkot lietus kanalizācijas tīklus un veikt citus sīkākus darbus.


Gājēju ietvju seguma atjaunošanai pilsētā būs nepieciešami 59 433 lati. Ieplānots līdz 10. jūlijam sakārtot gājēju ietves Brīvības ielas posmā no Atpūtas līdz Rīgas ielai, Brīvības ielas posmā pilsētas centrā, Rēzeknes ielas, Liepājas ielas un A.Paulāna ielas posmos, paredzēts arī esošo gājēju ietvju bruģakmens segumu remonts.


4 278 lati ieplānoti gājēju ietves izbūves tehniskā projekta izstrādei no Brīvības ielas Preiļos līdz Preiļu pagasta centra administrācijas ēkai Līčos, kur pašlaik ir izvietots arī Preiļu pagasta kultūras centrs. Līdz 2. jūnijam paredzēta projekta izstrāde.


Dome ieplānojusi veikt arī lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūvi pa Liepu ielu un no Aglonas ielas līdz Talsu ielas turpinājumam Preiļos. Tehniskā projekta izstrāde izmaksās 637 latus, bet projekta realizācijai būs nepieciešams finansējums 11 741 lata apmērā. Būvdarbu izpildes termiņš paredzēts līdz 30. maijam. Savukārt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūvei Talsu ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz Daugavpils ielai Preiļos būs vajadzīgs finansējums 27 247 latu apmērā.


Šogad plānots veikt automašīnu stāvvietu ierīkošanu un paplašināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvos pilsētā, kam nepieciešami 11 853 lati. Pašvaldības plānos ietilpst izveidot 10 automašīnu stāvvietu laukumus pie pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”, Aglonas ielas 29, Daugavpils ielas 66/68, A.Upīša ielas 1, Jaunās ielas 1, Rancāna ielas 1 pagalmos, Mehanizatoru ielas 6a, Daugavpils ielas 74/66, Liepu ielas 1 un Rēzeknes ielas dzīvojamo māju masīvos. Laukumu būvdarbi jāpabeidz līdz šā gada 1. jūlijam. Automašīnu stāvlaukuma izbūves projekta izstrādei pie Preiļu kinoteātra „Ezerzeme” ieplānots tērēt 2 390 latus.


Šobrīd jau sākta un līdz 30. maijam paredzēts pabeigt projekta izstrādi stāvlaukuma izbūvei aiz kinoteātra “Ezerzeme”, kas izmaksās 60 000 latu.


Bērnu rotaļu laukumu izbūvei pilsētā, kam šobrīd izsludināta iepirkuma procedūra, ieplānoti 40 000 latu. Līdzekļi 16 540 latu apjomā paredzēti arī Preiļu pilsētas kapu žoga renovācijai.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2008.