Tiesībsargs izsludina konkursu skolēniem par bēgļu tematiku

30.04.2008.

Tiesībsargs Romāns Apsītis izsludinājis eseju un zīmējumu konkursu skolēniem „Kad Tev ir jābēg un Tava zeme un viss, ko mīli, jāpamet”. Tādējādi jaunieši aicināti pievērst uzmanību bēgļu tēmai un to radoši pārdomāt. Bēgļu problemātika tiek aktualizēta arī Starptautiskās Bēgļu dienas kontekstā 20. jūnijā, kad īpaša pasākuma laikā plānots apbalvot konkursa uzvarētājus.
 
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tematiku kā vienu no cilvēktiesību aspektiem, aicinot viņus aktīvi paust savu viedokli par bēgļu problēmu. „Svarīgi jauniešos attīstīt toleranci, pietāti pret citu uzskatu, rasu, reliģiskās pārliecības cilvēkiem, kuri kā bēgļi var nonākt Latvijā,” norāda Tiesībsargs.


5.-9. klašu skolēni aicināti piedalīties zīmējumu konkursā un iesniegt darbus par tēmām „Kādu es iztēlojos bēgļa ikdienu vai svētkus”, „Palīdzība bēgļiem pasaulē vai Latvijā”, „Zemes, no kurām ir jābēg”. Savukārt vidusskolēni aicināti rakstīt esejas par tēmām „Kā jūtas bēglis nokļuvis svešā zemē”, „Kā es un mana ģimene varam atbalstīt cilvēkus, kuri kļuvuši par bēgļiem”, „Aktuālās problēmas bēgļiem Latvijā”.


Konkursu nolikums, kur precizēti darbu parametri un apjoms, lasāms Tiesībsarga biroja mājas lapā www.tiesibsargs.lv. Konkursa darbi līdz 31. maijam jānosūta vai jāiesniedz Tiesībsarga birojā Rīgā, Baznīcas ielā 25, LV-1010, ar norādi „Zīmējumu konkursam” vai „Eseju konkursam“. Konkursa uzvarētāji saņems balvas un piemiņas suvenīrus. Labākās esejas tiks publicētas Tiesībsarga biroja mājas lapā. Zīmējuma konkursa uzvarētāju darbi tiks izvietoti apskatei Tiesībsarga biroja telpās.


2007. gadā bēgļu skaits pasaulē ir sasniedzis 9.9 miljonus. Latvijā bēgļu skaits ir salīdzinoši neliels, tomēr tam ir tendence pieaugt. Šie cilvēki pēc bēgļa statusa iegūšanas saskaras ar ievērojamām problēmām iekļauties sabiedrības dzīvē, atrast darbu un draugus. Latvija salīdzinoši nesen ir sākusi saskarties ar bēgļu problemātiku, un sabiedrībā nereti vērojams izpratnes trūkums par bēgļu stāvokli un statusu mūsu valstī. Neizpratne par svešādo var izpausties kā neiecietība vai pat vardarbība. Paredzams, ka jauniešu izpratnes veicināšana par bēgļu jautājumiem radīs pozitīvas pārmaiņas sabiedrības tolerances stiprināšanā. 
 
Informāciju sagatavoja:
Laura Brance
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2008.