No 16. aprīļa notiek Aglonas– Liepu ielas krustojuma rekonstrukcija

16.04.2008.

 


No 16 aprīļa notiek Aglonas- Liepu ielas krustojuma rekonstrukcijas darbi. Darbus veic SIA „LCB”. Aglonas un Liepu ielas krustojuma rekonstrukcijas mērķis ir uzlabot satiksmes drošību. Aglonas- Liepu ielas krustojuma un Talsu ielas turpinājuma no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai rekonstrukcijas projekti tiek finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem (ERAF), Preiļu novada dome tajos piedalās ar līdzfinansējumu.


Kopējās krustojuma rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas 82 332 Ls (ERAF 33 775 Ls, Latvijas Valsts 4 503 Ls, Preiļu novada dome 44 053 Ls). Krustojuma rekonstrukcijā paredzēts nomainīt komunikāciju un sanitāros mezglus, ierīkot lietus kanalizāciju, noņemt veco krustojuma pamatni un izbūvēt jaunu pamatni, ierīkot krustojumā jaunas ietves, kā arī ierīkot apgaismojumu.


Krustojumu transporta kustībai tiek plānots atvērt 7.- 8. maijā, tas vēl būs ar šķembu segumu, bet maija beigās tiks uzklāts arī asfalta segums. Visiem krustojuma rekonstrukcijas darbiem ir jābūt pabeigtiem līdz 30. maijam.


Projektu atbalsta Eiropas Savienība, projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000071/020 „Aglonas – Liepu ielu krustojuma rekonstrukcija”

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.