Tiesībsargs neatbalsta izmaiņas Programmā iecietības veicināšanai

29.04.2008.

Tiesībsargs Romāns Apsītis neatbalsta izmaiņas, kas veiktas Programmā iecietības veicināšanai 2009.-2013. gadam, kā rezultātā no dokumenta svītrotas konkrētas diskriminācijas pazīmes. Tas, ka Programmā netiek minētas konkrētas grupas, pret kurām tiek pausta neiecietība, padara to par deklaratīvu un neefektīvu dokumentu.


„Programma iecietības veicināšanai jāveido konkrēta, pamatota un efektīva. Savukārt diskriminācijas pazīmju svītrošana no šī dokumenta ierobežo iespējas nākotnē balstoties uz Programmu veikt noteiktus pasākumus, lai novērstu neiecietību. Tā var izpausties kā aizskaršana, diskriminācija vai pat vardarbība pret konkrētu sabiedrības grupu pārstāvjiem,” norāda Tiesībsargs.
 
Viņš uzsver, ka veidojot Programmu ir jāapzina tās sabiedrības grupas, pret kurām visvairāk izpaužas neiecietība, jākonstatē šīs izpausmes un jāizstrādā pasākumu komplekss, kas efektīvi uz to reaģētu. Iecietība ir saistīta ar cilvēka attieksmi, publisko vidi, tiesisko regulējumu un aizsardzības iespējām, tādēļ Programmā būtu jāmin visi šie jautājumi.


Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalījās arī darba grupā Programmas iecietības veicināšanai izstrādei, un nav piekritis diskriminācijas pazīmju svītrošanai no Programmas. Ja reliģisko grupu pārstāvju spiediens ir bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc diskriminācijas pazīmes svītrotas no šī dokumenta, var tikt apšaubīts arī valsts un baznīcas šķirtības princips, kas noteikts Satversmē. Politikas dokumentu veidošanā ir jāiesaista pēc iespējas plašāka sabiedrības pārstāvība un dažādas grupas.


Tiesībsarga biroja, kas pārņēma Valsts Cilvēktiesību biroja funkcijas, pieredze liecina, ka iedzīvotāji arvien biežāk sūdzas par nepamatotu atšķirīgu attieksmi un diskrimināciju dažādos gadījumos. 2006. gadā saņemtas 64 rakstiskas sūdzības un sniegtas 238 mutiskas konsultācijas, savukārt 2007. gadā – 112 rakstiskas sūdzības un 192 mutiskas konsultācijas par dažādiem diskriminācijas jautājumiem.


Informāciju sagatavoja:
Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.