Preiļu novada dome paziņo, ka tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrai – “Vasaras nometņu naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana …

25.04.2008.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2008. gada 15. maija plkst. 12.00 iepirkuma procedūrai – “Vasaras nometņu naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta aktivitāšu īstenošanai ES līdzfinansētā projekta 2005/017-495-03-01/1-27/38 “Manas un Tavas pagātnes pēdas” ietvaros”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 20 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Paredzamā kopējā līgumcena (par 10 vasaras nometnes dienām) – Ls 4 111,40
(5 850 EUR), tai skaitā visi attiecināmie nodokļi.


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada jūnija(5 dienas) un augusta (5 dienas) mēnešos.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.05.2008.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– pieteikums, tai skaitā apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi,
– uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSSA iemaksām un citi dokumenti, saskaņā ar iepirkuma Darba uzdevuma prasībām


Papildus informācija – projekta vadītāja Anitra Sondore, tālr.5320124, 26565826, e-pasts: anitra.sondore@preili.lv


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2008.