1. jūnijā jauno audzēkņu uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā

01.06.2008.

1. jūnijā plkst. 10.00 jauno audzēkņu uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā 2008./2009. mācību gadam. Audzēkņiem ir iespēja mācīties klavierspēli, vijoļspēli, akordeona spēli un pūšaminstrumentu spēli.


Laima Sondore,
Direktora vietniece mācību darbā

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2008.