Aktualitātes Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

24.04.2008.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles programmas audzēkņiem ļoti veiksmīga izrādījās piedalīšanās Jauno pianistu konkursā Balvos 12. aprīlī. Visas trīs audzēknes atgriezušās mājās ar diplomiem:
• Solvitai Šņepstei (5.klase, ped. Gaļina Savicka) – diploms par 3. vietu,
• Kristai Šķēpai (3. klase, ped. Irina Skvorcova) – diploms,
• Annai Putānei (7. klase, ped. Inese Orinska)- diploms.


19. aprīlī klavierspēles programmas audzēkņi piedalījās Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursā, kurā Daniels Krimans tika apbalvots ar diplomu par 3. vietu.


23. aprīlī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas komanda piedalījās konkursā „Es un Dziesmusvētki” Daugavpils Mūzikas viduskoolā. Audzēkņus šim konkursam gatavoja pedagoģe Lidija Grauze, tika iestudēts gan mājas darbs, gan studēta literatūra un meklētas visas pieejamās ziņas par Dziesmusvētku kustību Latvijā.


25. aprīlī plkst.18.00 – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas absolventu koncerts.


Laima Sondore,
Direktora vietniece mācību darbā

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2008.