Saunas pagasta padome veic iepirkuma procedūru – “Saunas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilnveidošana”

23.04.2008.

Saunas pagasta padome veic iepirkuma procedūru – “Saunas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilnveidošana”.


Identifikācijas Nr.  Saunas pagasta padome 2-6- 2008/02


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.05.2008.g. līdz plkst 10.00;


Piedāvājumus iesniegt: Saunas pagasta iepirkuma komisijai, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Preiļu rajons, LV-5323 – personīgi vai pa pastu vai iepriekš atsūtot pa faksu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu: jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās komercdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, pieredzes apraksts un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildu informācija – tālr.5329885, fakss 5329888

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2008.