Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Krekliņu un cepurīšu iegāde un apdruka Preiļu pilsētas 80.gadadienas pasākumu norisei”

21.04.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 21 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Krekliņu un cepurīšu iegāde un apdruka Preiļu pilsētas 80.gadadienas pasākumu norisei”
 
4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 10


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


A/S “Lord`s & Co”
Reģ.nr.40003268473


Augļu iela 11,
Rīga, LV-1002
Tālr.7615606, 7619094
Fakss: 7615782
e-pasts:
sandra@lords.lv


Ls 3 711,86


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 21. aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 21. aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 21.04.2008.