Skolēni izstrādā projektus un palīdz pašvaldībām risināt atkritumu apsaimniekošanas problēmas

16.04.2008.

Ir noskaidroti laureāti AS „Latvijas Zaļais punkts” rīkotajam projektu konkursam 7.-9. klašu skolēniem „Nopirki, izlietoji un tālāk?”. Konkursā uzvarēja Žīguru pamatskolas komanda no Balvu rajona, bet veicināšanas balvas saņēma Sēlpils pamatskolas, Skaistkalnes pamatskolas un Līvānu 1.vidusskolas komandas.


Konkursa mērķis bija mudināt skolēnus izstrādāt praktiskus projektus, kā uzlabot atkritumu apsaimniekošanu savā pilsētā vai pagastā, tādā veidā rosinot jauniešus uzņemties iniciatīvu un palīdzēt savai pašvaldībai atrisināt kādu aktuālu jautājumu.


Projekta izpētes daļā atklājās, ka lielākajā daļā pašvaldību problēmas ir līdzīgas – zems iedzīvotāju informētības līmenis par to, kā videi draudzīgā veidā atbrīvoties no nolietotajām elektroprecēm, baterijām, speciālu pieņemšanas vietu trūkums, nepilnības pašvaldības noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu u.c. problēmas. Projekta izstrādes daļā skolēni savukārt paši veica dažādas aktivitātes, lai risinātu kādu no šīm problēmām. Lai novērstu informācijas trūkumu skolēni sagatavoja un izplatīja izglītojošus bukletus, ievietoja rakstus vietējos laikrakstos, kā arī organizēja izglītojošu plakātu izstādes. Arī speciālu pieņemšanas vietu trūkums nebija šķērslis, lai iedzīvotāji civilizētā veidā atbrīvotos no vecajām elektroprecēm vai baterijām – skolēni paši pagastos noorganizēja akcijas. Piemēram, Skaistkalnē iedzīvotāji šādā akcijā nodeva vairāk kā 1600 kg dažādu sadzīves elektropreču. Vairākas komandas savukārt sagatavoja un iesniedza ieteikumus uzlabojumiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem, tādā veidā mēģinot atrisināt ar atkritumu apsaimniekošanu saistītas problēmas.


Konkursa uzvarētāji, Žīguru pamatskolas komanda, saņēma galveno balvu – datoru ar programmatūru un printeri. Dators tiks novietots skolā komandas dalībniekiem pieejamā vietā, un skolēni to varēs izmantot turpmākajiem projektiem un mācību procesā. Katrs uzvarētāju komandas dalībnieks saņēma arī USB atmiņas karti, kurā varēs saglabāt uz datora izstrādātos darbus un citu noderīgu informāciju. Savukārt komandas konsultante, skolotāja, saņēma dāvanu karti LVL 50 vērtībā.


Kā paskaidroja programmas „Zaļā punkta skola” vadītāja Rita Bubina, tad „uzvarētāju komandas darba galvenā vērtība bija ieguldījums vietējo iedzīvotāju izglītošanā un sadarbībā ar pašvaldību. Skolēni bija izstrādājuši ļoti praktisku un noderīgu sabiedrības izglītošanas projektu, kura rezultātā iedzīvotāji saņēma mājsaimniecībām noderīgu informāciju. Turklāt drīzumā ar pašvaldības atbalstu tiek plānota nolietoto elektropreču vākšanas akcija, lai iedzīvotāju izglītošanai sekotu arī praktiska darbība”.


Konkursā veicināšanas balvas saņēma arī Sēlpils pamatskolas, Skaistkalnes pamatskolas un Līvānu 1.vidusskolas komandu konsultantes – skolotājas. Īpašos pateicības rakstus par ieguldīto darbu un suvenīrus no Latvijas Zaļā punkta neklātienē saņems arī Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas un Daugavpils 13. vidusskolas komandas. Visi pārējie konkursa dalībnieki saņems individuālas Latvijas Zaļā punkta pateicības par dalību konkursā.


Pavisam konkursā piedalījās 133 skolēni no 17 komandām (Talsu, Jūrmalas, Rīgas, Daugavpils, Preiļu, Līvānu, Kandavas, Aizkraukles, Balvu, Jēkabpils, Liepājas, Bauskas un Ogres rajoniem).


Konkursa žūrija atzinīgi novērtēja sekojošus piemērus no konkursa darbiem:
• Darbs ar visu vecuma grupu skolēniem – vairākas komandas novadīja ne vien vienu vai divas nodarbības, bet gan veselu nodarbību ciklu, iesaistot tajās skolēnus no visām vecuma grupām;
•  Vietējo iedzīvotāju iesaistīšana – projektā skolēni iesaistīja ne vien vienaudžus no savas skolas, bet arī savas pašvaldības iedzīvotājus (organizēja savākšanas akcijas, izplatīja informatīvas lapas utt.);
• Pamatīga vietējās situācijas izpēte – tikšanās ar veikalu vadītājiem, pašvaldību pārstāvjiem, personīga sazvanīšanās ar nolietoto elektropreču pieņemšanas vietām, lai noskaidrotu dažādus praktiskus jautājumus utt.;
• Pašvaldību atzinība – vairāku komandu darbu atzinīgi bija novērtējušas arī vietējās pašvaldības, sagatavojot pozitīvas atsauksmes vēstules;
• Novitātes – viena komanda, lai noskaidrotu vietējo iedzīvotāju viedokli, bija izveidojusi elektronisku aptauju portālā Draugiem.lv;
• Citas iniciatīvas – atsevišķas komandas bija organizējušas arī dažādas papildu aktivitātes – plakātu konkursus, sacensības skolā utt.


Sīkāka informācija:
Rita Bubina, Latvijas Zaļais punkts, tālrunis 67 039 814.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.