Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Moskvinas kapsētas teritorijas paplašināšanai nozāģēto koku celmu izraušana Preiļu pagastā”

17.04.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 22 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Moskvinas kapsētas teritorijas paplašināšanai nozāģēto koku celmu izraušana Preiļu pagastā”.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:


Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „SALTUPE”,
Reģ.nr.41503011064


Mehanizatoru iela 2,
Preiļi, LV- 5301
Tālr./fakss 5321483


Ls 5 508,177. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 17.aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008.gada 17.aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2008.