Preiļu novada pašvaldības policija rūpējas par sabiedriskās kārtības ievērošanu novadā

17.04.2008.

Sākot ar šī gada 1. martu Preiļu novadā ir izveidota un darbojas pašvaldības policija, kuras sastāvā ir 6 darbinieki – priekšnieks Juris Želvis, priekšnieka vietnieks Rihards Romanovskis un 4 inspektori – Geralds Kalinkevičs, Ainārs Rumaks, Gunārs Smagars un Oskars Rinčs. Pašvaldības policijas darbinieki, pildot savus pienākumus, nēsā vienota parauga melnas krāsas formas tērpus ar novada emblēmu uz kreisās rokas piedurknes un amata zīmēm uz uzplečiem. Amatu zīmes ir daudzstūrainas zvaigznītes, un to nozīme ir sekojoša – 2 mazās zvaigznītes nēsā inspektors, 3 mazās – priekšnieka vietnieks, bet 1 lielo – priekšnieks.

Uzsākot darbu, galvenā uzmanība tika pievērsta jaunatnei, it īpaši viņu atrašanās kontrolei kafejnīcās un bāros. Ik dienas tiek veikta kontrole vietās, kur iespējams iegādāties un uz vietas lietot alkoholiskos dzērienus. Kopš darbības uzsākšanas jau ir konstatēti vairāki pārkāpumi, kas saistīti ar nepilngadīgo jauniešu atrašanos kafejnīcās un bāros pēc plkst. 23.00, par ko ir sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli gan jauniešiem, gan atbildīgajām personām. Pašvaldības policija pastiprināti kontrolē automašīnu apstāšanās un stāvēšanās noteikumu ievērošanu. Sakarā ar dežūrām naktīs ir pieaudzis konstatēto pārkāpumu skaits, it īpaši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvos. Regulāri tiek veikti mobilie reidi gan Preiļu pilsētā, gan arī Aizkalnes un Preiļu pagasta teritorijās, lai kontrolētu sabiedriskās kārtības ievērošanu.

Iestājoties pavasarīgākam laikam, īpašu uzmanību sākam pievērst novada sakoptībai – gan individuālo, gan juridisko personu sektorā. Laba sadarbība ir izveidojusies ar SIA „Preiļu Saimnieks” komunālo nodaļu, kuri bieži vien novāc neapzinīgu iedzīvotāju neatļautās vietās izveidotās gružu un atkritumu kaudzes. Sakarā ar siltā laika iestāšanos liela uzmanība tiek pievērsta novadā esošajiem objektiem (parki, estrādes un tml.), kurus iedzīvotāji ir iecienījuši kā atpūtas vietas. Nereti šajās vietās tiek neievērotas vispārpieņemtās sabiedriskās normas un pārkāpti dažādi noteikumi. Visbiežāk neatļauti tiek lietots alkohols, kā arī piegružota teritorija. 

Kopīgiem spēkiem ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu risinām dažādas šo dienestu pārraudzībā pastāvošās problēmas, kas tieši saistītas ar sabiedrisko kārtību. Patstāvīgi tiek veiktas pārbaudes sociālajos dzīvokļos. Laba sadarbība veidojas arī ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. Kā piemēru jāmin sadarbība ar Valsts policiju, ar kuru ir cieša saikne gan informācijas apmaiņā, gan citās jomās. Tuvākajā laikā esam iecerējuši veikt kopīgus reidus, kas vērsti uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.

Pašvaldības policijai, veicot darba pienākumus, bieži nākas saskarties gan ar neuzmanīgiem, gan arī ļaunprātīgiem un patstāvīgiem likuma neievērotājiem. Būsim korekti viens pret otru un atcerēsimies ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumus pret sabiedrību !

Juris Želvis,
Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2008.