No 21. – 27. aprīlim Preiļu galvenajā bibliotēkā Bibliotēku nedēļa

21.04.2008.

Bibliotēku nedēļas pasākumi Preiļu Galvenajā bibliotēkā 21. – 27. aprīlis


• Izstādes:
– „Bibliotēka ieteic…”
– „To der zināt…”
– „Preiļi virtuālajā pasaulē”
– „Preiļu Galvenā bibliotēka piedāvā”
– „Lasītāji iesaka”


• No 21. līdz 27. aprīlim Finanšu veselības nedēļa
• 24. aprīlī plkst. 12.40 tikšanās ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēkzinātnes nodaļas pasniedzējiem un studentiem Preiļu Valsts ģimnāzijā
•  24. aprīlī Ieskats elektroniskajos resursos un datu bāzēs Preiļu 1. pamatskolas audzēkņiem


Bērnu literatūras nodaļā
• 23. aprīlī plkst. 11.00 Erudīcijas konkurss „NEZINĪTIS PREIĻOS”
Piedalās Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas komandas. Pasākums no cikla „Preiļiem – 80”
• No 21. – 25. aprīlim aicinām Preiļu novada skolu audzēkņus  apmeklēt bibliotekārās stundas. Stundas ietvaros jaunāko grāmatu apskati un informācija par bibliotēkas piedāvātajiem resursiem. 
• 23. aprīlī 1. kārtas uzvarētāju komanda pārstāv Preiļu GB reģionālajā Plašā apvāršņa konkursā Daugavpilī
• 29. aprīlī  plkst. 13.00 Imanta Ziedoņa 75. gadu jubilejai veltīta literāra pēcpusdienu. Sadarbībā ar Preiļu 1.pamatskolu


 

Pēdējās izmaiņas: 21.04.2008.