Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” izsludina konkursu „Trešā tēva dēla balva”

10.04.2008.

Rīga, 2008. gada 10. aprīlis. Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros izsludina konkursu pašvaldībām un bibliotēkām „Trešā tēva dēla balva”, uz kuru var pretendēt visas Latvijas pašvaldības apvienībā ar to teritorijā esošām publiskajām bibliotēkām.


„Trešā tēva dēla” balvas mērķis ir godināt labākos Latvijas bibliotēku un pašvaldību sadarbības piemērus, stiprinot publisko bibliotēku un pašvaldību sadarbību Latvijas iedzīvotāju izglītošanās un informācijas ieguves iespēju uzlabošanas joma.


„Pašvaldībai jāizjūt īpaša ieinteresētība savas bibliotēkas darbībā, to nodrošinot ar nepieciešamo infrastruktūru, gaišām telpām un bibliotekāru jaunajai kvalifikācijai atbilstošām algām. Savukārt bibliotēkas iedzīvotājiem var sniegt visplašāko informāciju par Eiropas naudas apguves avotiem, iemācīt datorprasmes, lai sameklētu sev nepieciešamās informācijas ieguvi vai, piemēram, kāds sadūšotos uzrakstīt savu pirmo CV. Tomēr, bibliotēkas galvenais uzdevums ir apliecināt, ka tā ir savas pilsētas, ciemata vai novada kolektīvās atmiņas krātuve nākošajām paaudzēm”, saka Kultūras akadēmijas docētāja Leonarda Ķestere.


Trešā tēva dēla balvu piešķirs trīs nominācijās – veiksmīgākā rajona galvenās bibliotēkas sadarbība ar pašvaldībām, veiksmīgākā pilsētas vai novada bibliotēkas sadarbība ar vietējo pašvaldību un veiksmīgākā pagasta bibliotēkas sadarbība ar vietējo pašvaldību.


Pretendentus uz konkursu var izvirzīt ikviena Latvijas publiskā bibliotēka un tās darbinieki. Lai izvirzītu pretendentu (savu vai citu pašvaldību un bibliotēku), bibliotēku darbiniekiem jāaizpilda un jānosūta pieteikuma veidlapa, ievērojot veidlapā norādītos teksta apjomus. Veidlapa pieejama un elektroniski aizpildāma interneta vietnē www.3td.lv/balva. Pretendentus konkursam var pieteikt līdz 2008. gada 24. aprīlim.


Balvas pretendenti tiks vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā vispārējā sadarbība starp pašvaldību un bibliotēku, pašvaldības ieguldījums bibliotēkas infrastruktūras sakārtošanā, bibliotēkas pieejamības veicināšanā un bibliotēkas personāla attīstībā, bibliotēkas spēja kalpot par socializācijas centru, pašvaldības informācijas pieejamība vietējā bibliotēkā un bibliotēkas publicitātes veicināšana. Vērā tiks ņemti arī citi kritēriji, kurus žūrija izvērtēs individuāli pēc pieteikumiem.
 
Pieteikumus vērtēs Aģentūras Konsultatīvās padomes apstiprināta žūrija 10 cilvēku sastāvā. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2008. gada 18. maijā, kopumā pasniedzot 15 balvas.


Pretendenti vērtēti tiks visās nominācijās un balvas pasniegtas atsevišķi piecos reģionos:
Kurzemē – aptver Liepājas un Ventspils pilsētu, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils rajonu;
Latgalē – aptver Daugavpils un Rēzeknes pilsētu, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajonu;
Rīgas reģionā – aptver Rīgas un Jūrmalas pilsētu un Rīgas rajonu;
Vidzemē – aptver Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Valkas un Valmieras rajonu;
Zemgalē – aptver Jelgavas pilsētu, Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Jelgavas un Ogres rajonu.


Projektu „Trešais tēva dēls” koordinē v/a „Kultūras informācijas sistēmas”. Projektu īsteno 874 pašvaldību publiskās bibliotēkas sadarbībā ar visām Latvijas pašvaldībām. Projektu finansē Latvijas Republikas un Bila un Melindas Geitsu fonda iniciatīva Global Libraries, bet programmatūru nodrošina iniciatīvas Global Libraries partneris, korporācija Microsoft.


Latvijas valsts ieguldījums projektā „Trešais tēva dēls” šobrīd ir 21,2 miljoni USD. Bila un Melindas Geitsu fonda ziedojums ir 16,2 miljoni USD, bet korporācija Microsoft ziedojusi programmatūru 8,9 miljonu USD vērtībā. Vairāk informācijas par Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls” var meklēt mājas lapā www.3td.lv.


Mediju kontaktiem: 
Kaspars Rūklis,
3td Komunikācijas vadītājs
V/A „Kultūras informācijas sistēmas”
Tālrunis: 7844885, 29405048; e-pasts:
kaspars.ruklis@kis.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 10.04.2008.