SIA „Preiļu saimnieks” veic iepirkuma procedūru „Komunālo norēķinu sistēmas ieviešana”

11.04.2008.

Pasūtītājs – SIA “Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, Liepu iela 2, Preiļi, LV5301


Iepirkuma priekšmets – „Komunālo norēķinu sistēmas ieviešana”


Identifikācijas Nr. PS 2008/04


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Līguma izpildes termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.05.2008.g. līdz plkst.16.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – SIA Saimnieks Iepirkumu komisijai, Iepirkums par “Komunālo norēķinu sistēmas ieviešana SIA Saimnieks”) iesniegt, Liepu iela 2, Preiļi, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– apliecinājums par iepirkuma nosacījumu ievērošanu un izpildi,
– uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija,
– attiecīgās uzņēmējdarbības licences (sertifikāta) kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – SIA “Preiļu saimnieks” finanšu nodaļas vadītājs Jevģēnijs Kuzņecovs, tālr. 65381101


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2008.