Triju nedēļu laikā Preiļu novada domes sociālais dienests saņēmis un izskatījis 276 iesniegumus par mājokļa pabalsta piešķiršanu

13.04.2008.

Pēc LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegtās atbildes, ka ir reģistrēti Preiļu novada domes 2008.gada 29.februāra saistošie noteikumi Nr.01/08 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” (kārtas numurs 2-177/08), Sociālais dienests uzsāka iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai pieņemšanu.


 Laika posmā no 17.marta līdz 4.aprīlim dienestā griezušās 276 personas. Lai arī vairums no klientiem atbilst tām personu grupām, kurām tiesības saņemt minēto pabalstu ( Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir: – personai, kurai piešķirts trūcīgas personas vai kuras ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; – nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz Ls 140.00 (nav ne bērnu, ne laulātā); – nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kuru pensija ir līdz Ls 140.00 un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā (ir citur dzīvojoši bērni); – diviem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un/vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 120.00 (nav ne bērnu, ne laulātā); – diviem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 120.00 (ir citu dzīvojoši bērni)), aptuveni 7% no saņemtajiem iesniegumiem tiks skatīti Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas sēdē, jo dažos gadījumos pabalsta pieprasītājiem ir citi īpašumi, kurus var izmantot ienākumu gūšanai, kā arī daudzos gadījumos mājokļa īpašnieks ir cita persona nevis tā, kas lūdz minēto pabalstu (izbeigts īres vai apsaimniekošanas līgums un dzīvokli privatizējusi cita persona).


Vēl rīt, 9.aprīlī, tiks izmaksāti pabalsti tām personām, no kurām iesniegumi tika saņemti un kuri atbilda visiem pabalstu saņēmēju nosacījumiem. Tie ir – 53 personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, 61 vientuļais pensionārs (nav ne bērnu, ne laulātā), 81 nestrādājošs pensionārs, kas mājoklī deklarēts un dzīvo viens (ir citur dzīvojoši bērni, bet nav citur dzīvojoša laulātā), 2 pensionāru ģimenes (2 kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri, kuriem ir citur dzīvojoši bērni). Jau šobrīd zināms, ka maija mēnesī mājokļa pabalstu saņems vēl 14 trūcīgās ģimenes (personas), 24 vientuļie pensionāri, 17 nestrādājošie pensionāri, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kā arī 4 pensionāru ģimenes (2 kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri). Tas nozīmē, ka no Sociālā dienesta budžetā atvēlētajiem Ls 33100.- mājokļa pabalstam, jau izlietoti Ls 21150.- Salīdzinājumam jāmin, ka 2007.gadā minētais pabalsts tika piešķirts 314 personām (šobrīd jau 256), kas kopā sastādīja Ls 14170.- (pabalsta summas 2007.gadā bija mazākas).


Lai izvairītos no dažāda veida pārpratumiem, aicinu rūpīgi iepazīties ar pabalstu piešķiršanas kritērijiem (saistošo noteikumu p.3.4.1.-3.4.7., p.4.3.1.-4.3.3.) un ņemt vērā dienesta darbinieku norādes par iesniegt nepieciešamajiem dokumentiem. Kā tika ziņots jau gada sākumā, apmeklētājus pabalstu jautājumos pieņemam otrdienās, trešdienās un ceturtdienās.


Ceram uz savstarpējo cieņu un sapratni!


Anita Gāga,
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2008.