Skolēnu darbs vasarā

02.06.2008.

Pakalpojuma apraksts:
NVA organizē aktīvās nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā skolēniem no 13 gadu vecuma, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, tai skaitā arī skolēniem ar speciālām vajadzībām. Nodarbinātības ilgums pasākumā vienam skolēnam ir viens mēnesis. Atsevišķos gadījumos, ja ir pietiekams finansējums un skolēns, kā arī darba devējs ir piekritis turpināt piedalīties pasākumā, skolēna nodarbinātību var pagarināt vēl uz vienu mēnesi.


Pasākuma mērķis: veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.


Pasākuma īstenošanu nodrošina: Aģentūras filiāles (turpmāk – Filiāle) sadarbībā ar darba devējiem un t.sk. ar pašvaldībām un to veidotām pašvaldības iestādēm un institūcijām (turpmāk – pašvaldības).


Pasākuma termiņi:
• no 2. jūnija līdz 29. augustam;
• darba devēju pieteikšanās pasākuma īstenošanai – no 10. līdz 25.aprīlim Aģentūras filiālēs visā Latvijā


Darba vietas skolēniem var piedāvāt:
• pašvaldības (skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem);
• Latvijas Republikā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, t.sk. pašvaldība (turpmāk – darba devējs) (skolēniem vecumā no 15 gadiem).


Pašvaldībām skolēnu (vecumā no 13 līdz 14 gadiem) nodarbināšanai jāiesniedz Aģentūras filiālē:
• pieteikumu par piedalīšanos pasākumā (1.pielikums);
• darba vadītāja(-u) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, apliecinājumu par darba pieredzi profesionālajā jomā (CV, izziņu no darba vietas) vai pašvaldības apstiprinātu sarakstu par darba vadītāja(-u) iegūto izglītību un darba pieredzi;
• darba vadītāja(-u) – pasākuma organizētāja(-u) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, apliecinājumu par darba pieredzi profesionālajā jomā (CV, izziņu no darba vietas) vai pašvaldības apstiprinātu sarakstu par darba vadītāja(-u) – pasākuma organizētāja(-u) iegūto izglītību un darba pieredzi.


Darba devējiem skolēnu (vecumā no 15 gadiem) nodarbināšanai jāiesniedz Aģentūras filiālē:
• pieteikumu par piedalīšanos pasākumā (2.pielikums);
• darba vadītāja(-u) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājumu par darba pieredzi profesionālajā jomā (CV, izziņu no darba vietas) vai darba devēja apstiprinātu sarakstu par darba vadītāja(-u) iegūto izglītību un darba pieredzi.


Pasākumu finansē no pasākuma organizēšanai piešķirtajiem valsts budžeta, kā arī darba devēju finanšu līdzekļiem.


Papildu informāciju par skolēnu darbu vasarā var saņemt tuvākajā NVA filiālē.

Pēdējās izmaiņas: 02.06.2008.