Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Moskvinas kapsētas teritorijas paplašināšanai nozāģēto koku celmu izraušana Preiļu pagastā”

07.04.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Moskvinas kapsētas teritorijas paplašināšanai nozāģēto koku celmu izraušana Preiļu pagastā”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 22 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Līguma izpildes termiņš – divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.04.2008.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– apliecinājums par iepirkuma nosacījumu ievērošanu un izpildi,
– uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija,
– attiecīgās uzņēmējdarbības licences (sertifikāta) kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tālr.26090943, 5322766.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2008.