Apstiprina Preiļu galvenās bibliotēkas telpu nomas izcenojumus

28.03.2008.

Preiļu novada dome deputāti apstiprināja Preiļu galvenās bibliotēkas telpu nomas izcenojumus: Mācību centra klase (12 datori kursantiem, 1 dators pasniedzējam, interaktīvā tāfele, multifunkcionālā iekārta, interneta pieslēgums) – Ls 6 stundā; Mācību telpa (12 dalībniekiem, bez aprīkojuma) – Ls 4 stundā.

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2008.