Palielina Preiļu novada domes ieņēmumus un izdevumus budžeta sadaļā „Autoceļu fonds”

28.03.2008.

28. martā Preiļu novada dome, nolēma par 308 053 Ls palielināt Preiļu novada domes ieņēmumus un izdevumus budžeta sadaļā „Autoceļu fonds”. Līdzekļu palielinājums ir saskaņā ar 2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumiem „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un šie papildus līdzekļi nāk no Latvijas Valsts.


Šogad Preiļu novada sadaļa „Autoceļu fonds” ir aptuveni par 20 % lielāks nekā 2007. gadā.

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2008.