Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Lietus kanalizācijas tīklu izbūve pa Liepu ielu, no Aglonas ielas līdz Talsu ielas turpinājumam, Preiļos”

03.04.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 19 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Lietus kanalizācijas tīklu izbūve pa Liepu ielu, no Aglonas ielas līdz Talsu ielas turpinājumam, Preiļos”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Preiļu santehniķis”
Reģ.nr.41503009801


Pils iela 12b,
Preiļi, LV-5301
Tālr.29288625
Fakss: 5307004
e-pasts: preilu.santehnikis@inbox.lv


Ls 9 950,02


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 03. aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 03. aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2008.