Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”

03.04.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 18 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „CKD D”
Reģ.nr.41503014662


Amatu iela 18a,
Daugavpils, LV- 5408
Tālr.5423568
fakss 5427400
e-pasts:
ckdd@inbox.lv


Ls 7 384,32


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 03. aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 03. aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2008.