Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Krekliņu un cepurīšu iegāde un apdruka Preiļu pilsētas 80.gadadienas pasākumu norisei”

03.04.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Krekliņu un cepurīšu iegāde un apdruka Preiļu pilsētas 80.gadadienas pasākumu norisei”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 21 M


Paredzamā kopējā līgumcena – līdz 6000.00 (tai skaitā PVN18%)


Līguma izpildes termiņš – līdz 2008. gada 15. maijam


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 14.04.2008.g. līdz plkst. 10.00.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai,  Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu vai iepriekš atsūtot pa faksu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu: jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās komercdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām,  apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste – Maija Paegle, tālr. Nr.5307321 vai 26556613, e-pats: maija.paegle@preili.lv vai e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2008.