AS „Latvenergo” ar Izglītības un zinātnes ministriju sadarbosies bērnu izglītošanā par elektrodrošību

03.04.2008.

3. aprīlī AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons un valdes loceklis Aigars Meļko un izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe parakstīja kopīgu sadarbības līgumu, paredzot sistemātisku sadarbību bērnu un jauniešu izglītībai elektrodrošības jautājumos.


Lai pasargātu bērnus un jauniešus no elektrotraumu gūšanas, ir nepieciešama skolotāju, vecāku un sabiedrības palīdzība, sapratne un atbalsts. Pieaugušajiem jāskaidro un jāatgādina bērniem, ka elektrība var būt bīstama gan maziem, gan lieliem, ja ar to rīkojas neapdomīgi un neuzmanīgi. Tādēļ AS „Latvenergo” vienojas ar Izglītības un zinātnes ministriju kopīgi izstrādāt metodiskos un informatīvos materiālus, organizēt kopīgus pasākumus gan izglītības iestādēs, gan Latvenergo, informējot skolu jaunatni un pedagogus par dažādiem ar elektroenerģiju un elektrodrošību saistītiem jautājumiem.


Elektrodrošība un informācija par drošu elektrības lietošanu ir Latvenergo prioritāte jau vairākus gadus. Kopš 2003.gada Latvenergo sadarbojas ar Izglītības satura un eksaminācijas centru, lai mazinātu elektrotraumu skaitu nepilngadīgo vidū, kā arī lai veicinātu jauniešus izvēlēties ar elektroenerģētiku saistītas profesijas un savu karjeru tālāk veidotu Latvenergo. Sadarbība paredz divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – organizēt Drošības nedēļas skolēniem.


Latvenergo, rūpējoties par jauniešu izglītošanu ar elektrodrošību saistītos jautājumos, ir izdevis vairākus informatīvos materiālus –  muzikālās pasakas „Klausi elektrību!”, grāmatu „Zini elektrību!”, datorspēli „Elektra”, kā arī piedalījies videofilmas „Lai dzīvo bērni!” veidošanā.


Arī šogad no 21.līdz 25.aprīlim uzņēmums kopā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts policiju, AS „Latvijas Dzelzceļš”, Katastrofu medicīnas centru un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu piedalīsies pavasara Drošības nedēļas pasākumos.


 AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons: „Elektrība ir gan mūsu draugs, gan spēj būt arī ienaidnieks, un kā jau dzīvē mēdz būt – ar abiem ir jārīkojas uzmanīgi. Tādēļ arī mēs katru gadu izdomājam arvien jaunus izteiksmes veidus, kuros bērniem un jauniešiem stāstīt par elektrības nozīmi un īpaši tās bīstamību, ja ar to rīkojas neuzmanīgi. Ceru, ka mūsu sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju būs veiksmīga un to attīstīsim arī turpmāk”.


Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe uzsvēra: „Šāda sadarbība ir apsveicama, lai pilnveidotu izglītības saturu un tuvinātu to mūsdienu prasībām, kā arī – lai kopīgi uzlabotu skolēnu prasmes. Un šis līgums tam ir spilgts apliecinājums”. Ministre piebilda, ka IZM augstu novērtē AS „Latvenergo” interesi un atsaucību, sadarbojoties un iesaistoties izglītības procesā. Puses bija vienisprātis, ka šī sadarbība ļaus sekmīgāk rūpēties par būtisku lietu – bērnu izglītošanu un viņu drošību.


Ministre norādīja, ka mūsdienās svarīga ir arī izglītības un uzņēmēju sadarbība, īpašu uzmanību pievēršot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu prasmju un iemaņu pilnveidei: „IZM ir atvērta uzņēmēju priekšlikumiem saistībā ar profesionālās izglītības satura pilnveidi, lai sekmētu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus un valsts attīstības vajadzībām”.Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2008.