Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – “Vasaras nometņu naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta aktivitāšu īstenošanai ES līdzfinansētā projekta 2005/017-495-03-01/1-27/38 “Manas un Tavas pagātnes pēdas” ietvaros”

02.04.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – “Vasaras nometņu naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta aktivitāšu īstenošanai ES līdzfinansētā projekta 2005/017-495-03-01/1-27/38 “Manas un Tavas pagātnes pēdas” ietvaros”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 20 M


Paredzamā kopējā līgumcena (par 10 vasaras nometnes dienām) – Ls 4 111,40
(5 850 EUR), tai skaitā visi attiecināmie nodokļi.


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada jūnija(5 dienas) un augusta (5 dienas) mēnešos.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 25.04.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai,  Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu vai iepriekš atsūtot pa faksu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu: jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās komercdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām,  pieredzes apraksts un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – projekta vadītāja Anitra Sondore, tālr.5320124, 26565826.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.04.2008.