Ārstniecības iestādēm šobrīd veiksmīgi tiek piegādāts gan standarta tuberkulīns, gan vakcīnas pret tuberkulozi

27.03.2008.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka šobrīd sarežģījumi ar standarta tuberkulīna Tuberculin (turpmāk tekstā – standarta tuberkulīns) un Tuberculosis, dzīvās novājinātās baktērijas Tuberculosis live attenuated (turpmāk tekstā – vakcīna BCG) piegādi ir veiksmīgi atrisināti.


Iemesli, kādēļ kavējās standarta tuberkulīna iepirkšanas procedūra, skaidrojami ar faktu, ka Aģentūras izsludinātajā konkursā par standarta tuberkulīna un vakcīnu BCG piegādi, nepieteicās neviens pretendents. Tādēļ Aģentūra izsludināja sarunu procedūru, uz kurām tika aicinātas visas zāļu lieltirgotavas, kuras nodarbojas ar vakcīnu piegādi un izplatīšanu Latvijā.


Līdz šim Latvijā standarta tuberkulīnu un vakcīnu BCG piegādi piedāvāja tikai viens farmācijas uzņēmums – „LV Pharma”, tomēr šis uzņēmums savu piedāvājumu neizteica ne konkursa kārtībā, ne piedalījās sarunās. Kā vēlāk tika noskaidrots, uzņēmums 2007. gada beigās ir pārtraucis savu darbību vakcīnu tirgū. Tādējādi laika periodā no konkursa noslēguma brīža līdz pat 2008. gada sākumam Latvijas tirgū nebija iespējama standarta tuberkulīna un vakcīnu BCG iepirkšana.


Neatkarīgi no šiem apstākļiem, Aģentūra meklēja visus iespējamos risinājumus, lai vakcīnu tomēr nodrošinātu. Tika noskaidrots, ka Latvijā šo vakcīnu ir reģistrējis tikai dāņu ražotājs „Statens Serum Institut”, kurš savukārt ir noslēdzis sadarbības līgumu par šīs vakcīnas piegādi ar zāļu farmācijas uzņēmumu SIA „Elpis”.


Aģentūra atkārtoti organizēja sarunu procedūru, uzaicinot uz sarunām SIA „Elpis”, kā rezultātā 2008. gada 14. martā tika parakstīts līgums par standarta tuberkulīna piegādi, sākot ar 2008. gada 25. martu, un vakcīnu BCG piegādi, sākot ar 2008. gada 25. maiju.


Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus un faktu, ka vakcīna BCG tiks piegādāta tikai pēc 25. maija, Aģentūra papildus ir noslēgusi patapinājuma līgumu ar Lietuvas Republiku par 15 000 vakcīnu aizņēmumu, lai nodrošinātu minētās vakcīnas BCG piegādi dzemdību nodaļām, sākot ar 20. martu līdz maija beigām. Šīs vakcīnas no 2008. gada 20. marta sākts piegādāt dzemdību nodaļām.
 
Aģentūra atzīmē, ka 2008.gada 26.februārī Aģentūras teritoriālo nodaļu sanāksmē nodaļu vadītāji tika informēti par problēmu ar vakcīnas pret tuberkulozi un standarta tuberkulīna iegādi un nepieciešamību par izveidojušos situāciju informēt ārstniecības iestādes, ka arī saņēma ieteikumus „Vakcinācija pret tuberkulozi bērniem, kuri dzemdību nodaļā nav saņēmuši BCG vakcīnu”. Šie ieteikumi tika izplatīti ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, kuru sastāvā ir dzemdību nodaļas. Ieteikumi tika ievietoti arī Aģentūras mājas lapā www.voava.gov.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.