Pabalstu piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem notiek saskaņā ar 2008. gada 29. februāra saistošajiem noteikumiem

27.03.2008.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir reģistrējusi Preiļu novada domes 2008. gada 29. februāra saistošos noteikumus Nr.01/08 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”.


Preiļu novada domes sociālais dienests informē, ka dokumentu pieņemšana pabalstu izmaksai saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem sākusies 20. martā.

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2008.