Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

11.04.2008.

„Preiļu novada dome izsola pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Rēzeknes ielā 26, Preiļos telpu (tekstā – Objekts) nomas tiesības.


Izsole notiks 2008. gada 11. aprīlī plkst. 15.00, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē 1.kabinetā – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst.8 līdz 17, informācija pa tālr.5322766.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās no plkst.9-16.00 iepriekš piezvanot pa tālruni 29426188 Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2008. gada 25. martā plkst.8.00 un pārtraukta 2008. gada 11. aprīlī plkst. 12.00.

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2008.