Plastmasas atkārtota pārstrāde

26.03.2008.

Iepakojuma materiāls veido apmēram 30% no kopējā atkritumu daudzuma. Iepakojums sastopams it visur. Pārtikas produkti tiek iepakoti gan plastmasas trauciņos, gan celofānā un papīrā. Dzērieni ir gan plastmasas, gan skārda iepakojumā. Arī sadzīves un elektropreces tiek iepakotas – galvenokārt kartona kastēs. Ja atkritumi netiek šķiroti šis daudzums, kopā ar sadzīves atkritumiem, nokļūst atkritumu poligonā, kur nesadalās vispār vai nogulst uz gadu desmitiem.


Šoreiz pastāstīšu par plastmasas iepakojumu. Plastmasa ir cilvēku radīts materiāls. To termiski apstrādājot var iegūt ļoti dažādu formu izstrādājumus. Paskatieties visapkārt! Ne tikai iepakojumu ražo no plastmasas, mēs pat dzīvojam plastmasā – grīdas, logi, griesti, trauki, mēbeles, sadzīves priekšmeti, biroja lietas un daudz neskaitāmu citu priekšmetu. Arī apavi, apģērbs (mākslīgās ādas), pat acu lēcas un zobu protēzes – tā ir plastmasa.


Kamēr zinātnieki strādā pie videi draudzīga, tāda, kas sadalās, iepakojuma radīšanas, videi nedraudzīgo materiālu ir jāatšķiro no tiem atkritumiem, kuri spēj atmosfēras ietekmē sadalīties. Plastmasas iepakojumu pārstrāde ietaupa naftas resursus, pasargā atmosfēru no siltumnīcas efektu radošajām gāzēm un citiem vides piesārņojumiem. Plastmasas pārstrādes procesā izmantojamās enerģijas patēriņš ir par 70% mazāks, nekā ražojot plastmasas izstrādājumus no jauna.


90% plastmasas veidu iegūst no naftas pārstrādes produktiem. Pavisam ir vairāk nekā 3000 dažādu plastmasas veidu, apmēram 100 ir visbiežāk lietojamie. Otrreizējai pārstrādei visnoderīgākā ir PET (polietilēntereftalāts)- dzērienu plastmasas pudeles. Pārējiem plastmasas veidiem ir ierobežotas pārstrādes iespējas.


Gadā viens Latvijas iedzīvotājs izlieto apmēram 260 dzērienu pudeles. PET pārstrādē iegūtās izejvielas ir izmantojamas iepakojuma vai citu izejmateriālu ražošanā. Piemēram, vienu džemperi var iegūt, ja tekstilšķiedrā pārstrādā 27 PET pudeles. Lai iegūtu augstākas kvalitātes otrreizējo izejvielu, ir svarīgi, lai šķirošanas konteinerā izmestās pudeles būtu tīras.


Preiļos iedzīvotāju sašķirotais iepakojums (konteineri ar dzelteniem un zaļiem vākiem) tiek vests uz Rīgas ielu 4, kur tiek pāršķirots. Pagaidām no visiem plastmasas veidiem, otrreizējai pārstrādei SIA ‘Preiļu Saimnieks’ sagatavo PET un plēves. Atlasot piejaukumus PET tiek sašķirots pa krāsām un sapresēts ķīpās promvešanai uz pārstrādi. Tāpat rīkojamies ar siltumnīcu u.c. biezajām, nečaukstošajām plēvēm.


Protams, īsā rakstā nav iespējams uzskaitīt visus plusus, ko atkritumu šķirošanas rezultātā iegūst vide. Vēlos iedzīvotājus lūgt nededzināt plastmasu nedz krāsnīs, nedz ugunskuros. Ja to neievēro, atmosfēra tiek piesārņota ar ļoti bīstamo dioksīnu un hloru saturošiem savienojumiem, kurus elpo arī paši dedzinātāji. Ekonomēsim dabas resursus un šķirosim atkritumus!


SIA ‘Preiļu Saimnieks’ atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja, Vineta Igolniece

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.