Biedrība „Preiļu NVO centrs” piedāvā sekojošus maksas kursus

20.03.2008.

Piedāvā sekojošus maksas kursus:


• Biznesa ekonomikas pamati 36 h
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Zalktis” 12 h
• Datorzinību pamati 12 h


Kursus beidzot tiek izsniegta apliecība.


Sīkāka informācija biedrībā „Preiļu NVO centrs”, Kooperatīva ielā 6,
vai pa tālruņiem 65321603, 28340855

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2008.