Notiek Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojuma rekonstrukcijas darbi Preiļos

20.03.2008.

 


Preiļos intensīvi turpinās Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojuma rekonstrukcijas darbi. Pašlaik ir slēgta satiksme krustojumā un arī Raiņa bulvārī. Automašīnas var pārvietoties pa Liepu ielu.


Krustojuma būvdarbus veic SIA „Latspas”, līdz aprīlim būvuzņēmēji ir apņēmušies sakārtot braucamo daļu, līdz maija beigām savukārt plānots uzklāt asfalta segumu un pabeigt darbus pie gājēju un veloceliņa sakārtošanas.


Rekonstrukcijas darbu rezultātā Talsu iela tiks pagarināta līdz Liepu ielai, tiks izveidota gājēju ietve un veloceliņš. Krustojumā tiks uzstādītas visas nepieciešamās ceļa zīmes, būs iezīmētas gājēju pārejas, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos gan transportam, gan gājējiem. Projekta realizācijas beigās krustojums būs ieguvis pilnīgi jaunu izskatu, kas veiksmīgi atrisinās satiksmes problēmas krustojumā.


Te jau ilgu laiku notiek intensīva transporta satiksme, pārvietojas daudz gājēju, jo šajā pilsētas daļā ir izvietotas daudzas valsts un pašvaldības iestādes, netālu atrodas arī abas lielākās Preiļu novada skolas. 


Jau 2006. gadā CSDD un Valsts policijas veikto satiksmes drošības apsekojumu rezultātā Preiļos pašvaldības vadībai tika norādīts uz sešām vietām pilsētā, kur nepieciešams veikt uzlabojumus autotransporta un gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai. Divi no iesniegtajiem projektiem tika atbalstīti, tiem tika piešķirts ERAF finansējums. Viens no tiem ir šobrīd rekonstruējamais krustojums, otra krustojuma – Aglonas un Liepu ielas, būvdarbi ieplānoti nedaudz vēlāk – pēc Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojuma nodošanas ekspluatācijā.


Atvainojamies preiliešiem un pilsētas viesiem par sagādātajām neērtībām.


Līdz maija beigām paredzēts uzklāt asfalta otro kārtu Daugavpils ielai, lai svētku vasaru Preiļu pilsēta sagaidītu ar pabeigtiem ielu rekonstrukcijas darbiem. 


„Projektu atbalsta Eiropas Savienība, projekts  „Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai” Nr. VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000070/019”


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.