Semināri VID LRI Preiļu nodaļā 3. un 9. aprīlī

03.04.2008.

LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE
SEMINĀRI  APRĪLĪ


I  Jaunreģistrētajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem (piemājas saimniecību īpašniekiem, individuālā darba  un citas saimnieciskās darbības veicējiem,  individuālajiem komersantiem un ZS īpašniekiem  –  iedzīvotāju   ienākuma nodokļa maksātājiem).


Semināra tēmas:
1. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma  nodokli” normas (pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana, izdevumu posteņi un dokumentu noformēšana u.c..);
2. Par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2008.gadā;
3. Par ieņēmumu un izdevumu  uzskaiti iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai , izdevumu precizēšana gada beigās;
4. Par ziņu sniegšanas termiņiem un veidlapām VID par izmaksām fiziskām personām (MK 02.05.2000. noteikumi Nr.166) u.c. jautājumiem.


Seminārs notiks: 2008.gada 3.aprīlī plkst.10.00, Raiņa bulv.22, Preiļos,
VID LRI Preiļu nodaļas telpās, 2.stāva zālē.


II  Esošajiem un topošajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kas kārto uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā (ieņēmumu un izdevumu žurnālā)
Semināra tēmas:
1. PVN maksātāja reģistrācijas noteikumi un kārtība (ES struktūrfondu apguvei, preču iegādei ES un trešajās valstīs);
2. PVN uzskaites kārtība;
3. PVN deklarācijas sastādīšanas un iesniegšanas kārtība un deklarācijas pielikumu aizpildīšana;
4. Nodokļu rēķina noformēšana u.c.


Seminārs notiks: 2008.gada 9.aprīlī plkst.10.00, Raiņa bulv.22, Preiļos,
VID LRI Preiļu nodaļas telpās, 2.stāva zālē.


LAIPNI LŪDZAM!

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2008.