Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu – “Ielas apgaismojuma ierīkošana Liepājas ielas posmā starp Cēsu un Daugavpils ielām, Preiļos”

20.03.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 17 M


3.Iepirkuma priekšmets: Ielas apgaismojuma ierīkošana Liepājas ielas posmā starp Cēsu un Daugavpils ielām, Preiļos


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 5


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „ELEKTROSERVISS PREIĻI”
Reģ.Nr.41503026750


Dārzu iela 15,
Preiļi, LV-5301
Tālr.29492496
e-pasts:
elektroservisspreili@inbox.lv


Ls 9 654,07


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 20. marts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 20. martsZiņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2008.