Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Lietus kanalizācijas tīklu izbūve pa Liepu ielu, no Aglonas ielas līdz Talsu ielas turpinājumam, Preiļos”

20.03.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Lietus kanalizācijas tīklu izbūve pa Liepu ielu, no Aglonas ielas līdz Talsu ielas turpinājumam, Preiļos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 19 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Paredzamā līgumcena – līdz Ls 10 000,00 (bez PVN18%).


Līguma izpildes termiņš – līdz 2008.gada 30.maijam.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 02.04.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks skatīti.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– pieteikums dalībai iepirkumā (norādot visus savus rekvizītus un kontaktus), tai skaitā apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi;
– komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
– attiecīgās komercdarbības licences kopija;
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām;
– būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti (sertifikāts u.c.).


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 5307327, 26432521e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2008.