Tiesībsargs organizē nodarbības jauniešiem „Patstāvīgu dzīvi uzsākot!”

20.03.2008.

Tiesībsarga biroja juristi arī šogad laikā no 25. līdz 28. martam vadīs nodarbības jauniešiem, kuriem bērnu aprūpes iestāde jāatstāj 2008. gadā. Nodarbības „Patstāvīgu dzīvi uzsākot!” laikā jaunieši tiks informēti par cilvēktiesību jautājumiem, kā arī tiks papildinātas zināšanas un izpratne par situācijām, ar ko jāsastopas pēc bērnu aprūpes iestādes atstāšanas.


Nodarbības laikā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar ikvienas personas cilvēktiesībām un to aizsardzības iespējām, kā arī jautājumus par tiesībām saņemt sociālās garantijas, atstājot bērnu aprūpes iestādi. Tāpat tiks sniegta informācija par valsts un pašvaldību iestādēm, kurās nepieciešamības gadījumā var meklēt palīdzību.


2007. gadā jaunieši, kas atstājuši bērnu aprūpes iestādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai, aktīvi interesējušies un Tiesībsarga birojā saņēmuši konsultācijas par savu tiesību īstenošanu. Problēmas ir bijušas dažādas, tostarp saistībā ar tiesībām uz mājokli, uz sociālo nodrošinājumu un tamlīdzīgi. Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi atklāt un novērst iespējamās problēmas, ar ko var nākties sastapties pēc bērnu aprūpes iestādes atstāšanas.


Paredzēts, ka nodarbībās piedalīsies 160 bērni no dažādiem Latvijas rajoniem. Pašvaldības izrādījušas atsaucību un atvēlējušas telpas un tehnisko nodrošinājumu šo nodarbību rīkošanai.


25. martā nodarbība „Patstāvīgu dzīvi uzsākot!” notiks Liepājas bērnu aprūpes iestādē, 26. martā – Daugavpils pilsētas domē. 27. martā Madonas rajona padomē un 28. martā Jelgavas pieaugušo izglītības centrā paredzētas divas nodarbības – plkst. 10.00 un 13.00. Piektdien, 28. martā, Tiesībsarga biroja telpās divas šādas nodarbības notiks arī bērniem no Rīgas un Jūrmalas bērnu aprūpes iestādēm.


Informāciju sagatavoja:
Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.