Projekts „Esi līderis!” Preiļu 1.pamatskolā

12.03.2008.

Preiļu 1.pamatskola septembrī uzsāka līdzdalību projektā “Esi līderis!” , ko organizē un koordinē Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija. Apmācības programmā “Karjera” 1.pusgadā tika apgūta “Lēmumu pieņemšana” un “Mērķtiecīga karjeras veidošana”. Bet 2.pusgadā 7.-9. klašu skolēni apgūst “Oratora mākslu” un “Saskarsmi”. Visas šīs zināšanas un prasmes ir ļoti vērtīgas, jo īpaši 9.klašu skolēniem, lai varētu veiksmīgi un pareizi izvēlies savu nākamo mācību iestādi un atrast savu īsto dzīves aicinājumu. Nodarbību laikā tiek analizētas dažādas situācijas, veicināta prasme sabalansēt vēlmes, vajadzības un iespējas. Mācību priekšmeta “Karjera” mērķis ir veicināt izglītojamo zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību sistēmas veidošanos, lai motivētu apzinātai karjeras izvēlei un konkurētspējai izglītības un darba tirgū.


Pagājušā gada nogalē šīs programmas ietvaros tika izsludināts konkurss “Mērķu sasniegšanas sekmējošo un kavējošo faktoru pētīšana”. Skolēniem vajadzēja izlasīt kādu grāmatu par ievērojamu cilvēku, uzrakstīt recenziju un prezentēt to.
Darbs prasīja laiku un arī centību. Visas recenzijas tika stingri vērtētas pēc vairākiem kritērijiem: darba noformējums, secinājumi un argumentācija, radošās idejas un oriģinalitāte. Skolēnu izvēlētās personības bija ļoti dažādas piem. Ilze Jakovļeva rakstīja par slaveno mākslinieku Leonardo da Vinči, Marta Krumpāne- bērnu grāmatu autori Astrīdu Lindgrēni , Sanita Savicka -pasaku meistaru Hansu Kristiānu Andersenu.


Recenzijas izrādījās uzrakstītas labi un 5 skolēni tika konkursa finālā: Tatjana Krotova, Rūta Bulmeistere, Linda Freiberga, Ivanda Bicāne, Laura Džeriņa. 12.martā meitenes devās uz Rīgu, lai pārstāvētu savu skolu.
Šajā pasākumā tika gūti gan jauki iespaidi, gan jauni draugi no citām Latvijas skolām. Skolēni tika sadalīti vairākās darba grupās, tā radās iespēja sadraudzēties jau pirmajās minūtēs.


Ivanda atceras jauki pavadīto dienu:” Piedalījās ap 100 skolēniem -tas ir labākie no visiem 500 , kas bija rakstījuši recenzijas. Priecājos, ka arī es biju viena no finālistēm. Uzdevumi bija interesanti un samērā āķīgi, bija par ko palauzīt galvu. Iesaistoties šai pasākumā es ieguvu jaunus draugus, pieredzi saskarsmē ar citiem”.
Linda ar prieku stāsta: “Mūs visus sadalīja pa komandām -krāsām. Es tiku dzeltenajā komandā. Katrai grupai tika doti uzdevumi par dažādām tēmām . Piemēram, tēma -ģimene . Mums nācās tēlot tā , lai citi saprastu, ka tā ir vienota un laimīga ģimene. To visu vērtēja žūrija.”


Rūtas iespaidi: “Mana komanda izrādījās atraktīva un izpalīdzīga. Nācās pildīt visdažādākos uzdevumus. Arī ļoti sarežģītus. Pēc 2.daļas punktiem ierindojāmies 1.vietā. Taču beigās manas grupas rezultāts bija 2. vieta.”
Visas meitenes ieguva balvas un arī dienas darba novērtējumu-skaistus diplomus- “Par aktīvu līdzdarbošanos sabiedrības izpētē un sevis pilnveidošanā”.

Laila Vibornā
Preiļu 1.pamatskolas programmas “Karjera” skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.