14. martā tika svinēti Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja Franča Livmaņa grāmatas atvēršanas svētki!

14.03.2008.

4. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā notika oficiālā Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja Franča Livmaņa grāmatas „Uzdevumi un pārbaudes darbi ķīmijā vidusskolai” atvēršana. Grāmatu izdod izdevniecība RaKa.


Grāmata noderēs vidusskolu audzēkņiem neorganiskās ķīmijas teorijas un praktiskās pieredzes apgūšanā. Grāmatā ir iekļauts gan neliels ieskats teorijā, gan arī uzdevumi un pārbaudes darbi.


Grāmatas autors pasākuma viesiem sniedza nelielu ieskatu grāmatas tapšanā un izdošanas procesā. Grāmata tapa 3 gadu laikā, bet kā norādīja pats F. Livmanis, tas tomēr bijis gan objektīvu, gan arī subjektīvu iemeslu dēļ ilgs tapšanas process.


F. Livmanim šī jau ir otrā grāmata, pirmā grāmata bija „Vispārīgā bioloģija : jautājumu un testu krājums ”. Pirmā grāmata bija un joprojām ir ļoti pieprasīta un tāpēc otrās grāmatas izdošanā bija ieinteresēta arī pati izdevniecība RaKa.


 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2008.