Aicinājums Preiļu pilsētas iedzīvotājiem

18.03.2008.

Šogad mēs, Preiļu iedzīvotāji, svinam pilsētas 80. gadadienu, un kā kārtīgiem savas pilsētas saimniekiem pieklājas, pirms ciemiņu sagaidīšanas mums katram būtu jāsakopj sava sēta un māja.


Preiļu novada dome un būvvalde aicina Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājus pievērst uzmanību savu īpašumu sakopšanai. Nokrāsosim un saremontēsim noplukušās un bojātās ēku fasādes un žogus ! Sakopsim tuvāko apkārtni un padarīsim Preiļu novadu pievilcīgāku un pamanāmu visas Latvijas mērogā! 


Kūtrajiem atgādinām, ka, saskaņā ar Preiļu novada apbūves noteikumu 4.11. punktu, īpašniekam (nomniekam) ir pienākums uzturēt ēkas (fasāde, jumts) kārtībā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt to remontu. Ja ir nepieciešama fasādes krāsošana, jāsaņem krāsu pase Preiļu novada būvvaldē, Raiņa bulvārī 24, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
Vienlaicīgi pašvaldība informē, ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 08/05 „Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā” par šo noteikumu neievērošanu ir paredzēts naudas sods.


Arvils Pundurs,
Preiļu novada domes arhitekts

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2008.