Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Galda tenisa galdu iegāde”

17.03.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 16 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Galda tenisa galdu iegāde”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN18%)


SIA „INTRAD”
Reģ.Nr.40003073580


Jurid.adrese: Slokas iela 58/9,
Rīga, LV-1007
Ofiss: Piedrujas iela 7,
Rīga, LV-1073
Tālr. 7371762, fakss: 7821044


Ls 1 644,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 17.marts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008.gada 17.marts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 17.03.2008.