Tiesībsargs aicina pārtraukt diskriminējošas reklāmas publicēšanu

17.03.2008.

Reaģējot uz diskriminējošajām reklāmām, kas tika publicētas laikrakstos, kā arī joprojām dzirdamas radio, Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas uzsāktās pārbaudes lietas ietvaros aicinājis SIA „Exact management” pārtraukt šo reklāmu publicēšanu.


Laikrakstos publicētajā reklāmā zem virsraksta „Kamēr baltie atpūšas, melnie strādā”, bija redzami divi portatīvie datori – balts uz melna fona, bet otrs – melns uz balta fona. Zemāk sīkā drukā raksturota datoru kvalitāte un dažādi parametri, kā arī norādītas cenas. Savukārt audio reklāmā radio vispirms dzirdams teksts „Kamēr baltie atpūšas, melnie strādā”.


Secināts, ka reklāmas virsraksts nenorāda uz piedāvāto datortehniku tiešā veidā. Tas satura ziņā atšķiras no datoriem un to aprakstiem. Tādējādi, pat ja reklāmas veidotāji vēlētos reklamēt vienu datoru izklaidei un otru – darbam, šāda virsraksta izmantošana atzīstama par neatbilstošu un prettiesisku. Šajā gadījumā datoru aprakstos nekas nenorāda uz to, ka viens datora modelis būtu vairāk piemērots cilvēkiem, kas vēlas iegādāties datoru izklaidei, savukārt otrs – vairāk piemērots darba vajadzībām.


Datora virsraksts veidots darītāja formā – „baltie”, kas atpūšas, un „melnie”, kas strādā. Darītājs šajā gadījumā nevar būt datortehnika pati par sevi, bet gan tikai cilvēks, līdz ar to reklāmas virsraksts netiešā veidā norāda uz „baltiem” cilvēkiem, kas atpūšas un „melniem” cilvēkiem, kas strādā. Turklāt krāsas „balts” un „melns” attiecināšana uz cilvēkiem sarunvalodā ir sasaistīta ar cilvēku rasi un ādas krāsu. Vārdu salikums „kamēr baltie atpūšas, melnie strādā” šajā reklāmā norāda uz to, ka cilvēki ar melnu ādas krāsu joprojām tiek uzskatīti par tādiem, kam jāstrādā, kamēr citi atpūšas uz viņu darba rēķina.


Tas pastiprina sabiedrībā jau esošos stereotipus par melnādaino rasi kā zemāk stāvošu rasi un ir pretrunā ar virkni ANO dokumentu, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, Eiropas Kopienu līguma 13.pantu, kā arī Eiropas Padomes Direktīvu 2000/43/EK. Šāda reklāma pārkāpj arī Satversmes 91.pantā noteikto diskriminācijas aizlieguma un tiesiskās vienlīdzības principu un Reklāmas likumā 4.panta otrās daļas pirmo punktu, kas nosaka: “reklāmā aizliegts paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ”.


Informāciju sagatavoja:
Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.