Aiciniet savējos atgriezties sava rajona pilsētu un lauku skolās!

31.03.2008.

Iespējamā misija ir jauna programma izglītības jomā, kas piedāvā darbu, mācības un karjeras atttīstības iespējas talantīgiem augstskolu beidzējiem un aicina viņus divus gadus strādāt skolā, vienlaikus attīstot savas pedagoģijas un līderības prasmes. Dalībai Iespējamā misijā katru gadu rūpīgi atlasīsim 15-20 talantīgus augstskolu absolventus no visas Latvijas, par galvenajiem kritērijiem izvirzot viņu motivāciju piedalīties programmā, kā arī jauniešu spējas kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un līderiem. Kopīgi ar katru dalībnieku un skolu izvēlēsimies viņiem piemērotāko darba vietu. Varbūt par šāda jaunieša darbavietu var kļūt kāda jūsu pilsētas vai rajona skola? Iespējamā misija aicina jauniešus pieteikties līdz 31.martam.
 
Pēc rūpīgas dalībnieku atlases aprīlī un skolu izvēles maijā dalībnieki tiks sagatavoti mācību gada uzsākšanai piecu nedēļu intensīvās mācībās vasarā. Ar 1.septembri viņi sāks darbu skolā kā pilna laika skolotāji, turpinot mācības katru otro nedēļas nogali un saņemot pieredzējuša kolēģa – mentora – atbalstu savā skolā. Programmas dalībnieki līdztekus skolotāja algai saņems stipendiju par mācībām un papildus pienākumiem, bet mentori skolās samaksu par profesionālo atbalstu jaunajam kolēģim.


Mēs meklējam jauniešus, kas ir elastīgi un empātiski, ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību, kā arī vēlmi pilnveidoties un attīstīt savas līdera prasmes. Programmai var pieteikties jaunieši, kas ieguvuši bakalaura grādu vai 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību, bet nav mācījušies kādā skolotāju sagatavošanas programmā. Pieteikties var arī pēdējā kursa studenti un jaunieši, kas augstskolu beiguši jau pirms dažiem gadiem vai pašlaik studē maģistratūrā.


Beidzamais pieteikšanās termiņš, lai programmas dalībnieki jau ar 2008. gada 1. septembri varētu sākt strādāt skolā, ir šī gada 31. marts. Mēs jūs aicinām rosināt sava novada patriotus pieteikties programmā, aizpildot pieteikuma anketu programmas mājas lapā: www.iespejamamisija.lv. Aicinām arī skolas sūtīt pieprasījumus pēc Iespējamās misijas skolotājiem, sūtot vēstuli brīvā formā līdz šī gada 30. martam. Vairāk informācijas skolām, kuras vēlas uzņemt jaunos skolotājus savā saimē: http://www.iespejamamisija.lv/skolam/


Pilna informācija par programmu mājas lapā http://www.iespejamamisija.lv. Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar Zani Oliņu, mobilais tālrunis 26664426, e-pasts: zane.olina@iespejamamisija.lv.


Cerībā uz turpmāku sadarbību,


Zane Oliņa,
Iespējamās misijas direktore

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.