Būvniecībā nodarbinātajiem stingrākas prasības

12.03.2008.

Aizvadītā gada beigās un 2008.gada sākumā pieņemti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, kas saistoši būvniecībā nodarbinātajiem.


Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri strādā būvniecības nozarē vai kuri plānojuši nodarbināt cilvēkus privātmāju celtniecībā. Šī gada 1. februārī spēkā stājušies grozījumi Būvniecības likumā, kas paredz stingrākus darba tiesisko attiecību nosacījumus starp būvniecības dalībniekiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešams būvprojekts un būvatļauja, darbuzņēmējam jānodrošina, lai būvobjektā atrastos tajā nodarbināto saraksts, minētos sarakstus glabā būvobjektā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, katram būvobjektā nodarbinātājam jāizsniedz nodarbināta apliecība. Starp būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem obligāti jānoslēdz rakstveida darba vai uzņēmuma līgums. Šāds līgums nav nepieciešams tikai tajos gadījumos, ja darbu izpildi vai pakalpojumu veikšanu nodrošina ģimenes locekļi un radinieki pirmajā un otrajā radniecības pakāpē.  VID datu bāzē ir iespējams identificēt fizisku personu radniecību no Latvijas iedzīvotāju reģistra.


Par nenoslēgtu darba līgumu fizisku personu var sodīt ar naudas sodu līdz 350 latiem, bet juridisku personu – līdz 1000 latiem.


Savukārt izmaiņas likumā „Par nodokļiem un nodevām”  Valsts ieņēmumu dienestam piešķir tiesības apturēt saimniecisko darbību, ja konstatēti šādi pārkāpumi: normatīvo aktu pārkāpējs nodarbina vairāk nekā vienu personu, ar kuru nav noformētas darba tiesiskās attiecības atbilstoši normatīvo aktu pra¬sībām; normatīvo aktu pārkāpējs no darba samaksas (arī grāmatvedības uzskaitē neatspoguļotās) vai tās daļas neaprēķina, neietur un budžetā neiemaksā nodokļus.


Minētās izmaiņas likumā ļaus efektīvāk cīnīties ar nelegālo nodarbinātību būvniecības sektorā, kurā, kā liecina pētījumi, ir viens no lielākajiem nereģistrētās nodarbinātības īpatsvariem Latvijā. Īpaša uzmanība un kontrole tiks veikta privātmāju būvniecības sektorā.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2008.