SIA „Preiļu saimnieks” rūpēs par kārtību pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās uzstāda jaunas durvis un atkritumu urnas

12.03.2008.

SIA „Preiļu saimnieks” intensīvi sākusi darbu pie dažādiem uzlabojumiem daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā.


Pagājušajā nedēļā Preiļu pilsētas Mehanizatoru ielas mājā nr. 6 tika uzstādītas trīs metāla durvis ar kodu atslēgu. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pavēstīja, ka jaunās durvis ir uzstādītas saskaņā ar mājas iedzīvotāju lūgumu. Vienu durvju izgatavošana, atvešana un ievietošana izmaksāja ap 300 latiem. Finansējums tika novirzīts no mājas apsaimniekošanas līdzekļiem. Ja jāizvēlas, vai veco vietā uzstādīt jaunas koka vai metāla durvis, kuras ir dārgākas, priekšroku iedzīvotāji deva metāla durvīm, paskaidroja JānisMūrnieks.


Mājas iedzīvotājs Krustiņš Lipko pastāstīja, ka durvis ar kodu atslēgu bija nepieciešamas, lai kāpņu telpās nestaigātu kaķi un nepulcētos smēķētāji, kā iepriekš bija novērojuši mājas iedzīvotāji. Tas esot radījis netīrību un nekārtību mājā.


Durvis mājā ir uzstādītas eksperimentālā kārtā, apgūstot pieredzi Madonas pilsētā. Ja iedzīvotāji izteiks vēlmi un šis pakalpojums būs nepieciešams pārējās mājās, SIA „Preiļu saimnieks” to darīs arī turpmāk. 


Patīkams pārsteigums daudziem māju iedzīvotājiem bija atkritumu urnu uzstādīšana pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pilsētā. Pirmās atkritumu urnas saņēma dzīvojamo māju Liepu ielā 9, Daugavpils ielā 70 un Jaunajā ielā 1 iedzīvotāji. Klāt pie urnām varam vērot uzlīmes ar uzrakstu „Turi tīru savu māju !”. Tas ir kā atgādinājums mums ikvienam steigas pārpilnajā laikmetā, jo, kā novērots, savas aizņemtības dēļ bieži aizmirstam izmantot atkritumu urnas un miskastes, lai iemestu konfekšu papīru vai cigareti tam norādītajā vietā. Tā kā atkritumu urnās ir ievietoti atkritumu maisiņi, degošas cigaretes jāmet atsevišķā nodalījumā. 


SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece pastāstīja, ka atkritumu urnas iepirktas SIA „Apgāde”, viena urna izmaksāja 24, 57 latus + PVN, to izgatavošana un uzstādīšana ir finansēta no iekasētās apsaimniekošanas naudas. Atkritumu urnas būs uzstādītas arī Aglonas ielā 24, Daugavpils ielā 53, Daugavpils ielā 34, Daugavpils un Talsu ielu krustojumā, akciju sabiedrības „Preiļu siers” mikrorajona dzīvojamo māju masīvā.
 
Sētnieki turpmāk būs atbildīgi par savlaicīgu atkritumu izvākšanu un urnu iztukšošanu. Arī atkritumu urnu uzstādīšanu ir ierosinājuši māju iedzīvotāji, tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki un māju vecākie sāk izprast savu atbildību mājokļu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā un izsaka savus priekšlikumus apsaimniekotājam. Ja arī pārējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji uzskatīs par lietderīgu pie savām mājām uzstādīt atkritumu urnas, uzņēmums šo darbu turpinās visā pilsētā.


 SIA ”Preiļu saimnieks” ir iepircis arī 20 jaunas miskastes, kuras tiks izvietotas veco, sarūsējušo vietā Preiļos. Projekta ietvaros, veidojot atkritumu šķirošanas punktus, tika iegādāta daļa jaunu atkritumu konteineru, tomēr pašlaik to nepietiek, lai nodrošinātu veco miskastu nomaiņu.


Tuvākajā laikā uzņēmums ir ieplānojis uzstādīt ielu nosaukumus un māju numurus uz daudzdzīvokļu mājām, kur to nav. Vairākās vietās jāatjauno vecie nosaukumi un numuri, lai Preiļu ciemiņi varētu orientēties mūsu pilsētā. SIA „Preiļu saimnieks” ir apzinājis firmas, kur tiek sniegts minētais pakalpojums, ir zināmas izgatavošanas izmaksas. Tuvākajā laikā plāksnīšu uzstādīšana tiks saskaņota ar pašvaldību.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2008.