18. martā Rožkalnu pagasta, Rimicānu kultūras namā notiks „Informatīvs seminārs”

18.03.2008.


2008. gada 18. martā plkst. 11.00
Rožkalnu pagasta, Rimicānu kultūras namā
Projekta ”Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”  Nr 2007.NVOF1.1./6-5/17-2008 ietvaros tiek organizēts: „Informatīvs seminārs”


Darba kārtība
1. „ALTUM” programma – jauno uzņēmēju iespējas
2. KNHM fonda darbība un LEADER+ programma Preiļu rajonā
3. Mūžizglītības iespējas Preiļu rajonā
4. Projektu iespējas nevalstiskajam sektoram

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.