Paplašināsies atbalsts bezdarba riskam pakļautajiem cilvēkiem

11.03.2008.

Lai nodrošinātu savlaicīgu atbalstu bezdarba riskam pakļautajiem cilvēkiem un novērstu viņu „izkrišanu” no darba tirgus, Labklājības ministrija (LM) ieviesīs vairākus jaunus preventīvos bezdarba mazināšanas un aktīvos nodarbinātības pasākumus bezdarbniekiem.


Paredzēts, ka ar valsts atbalstu bezdarbnieki īslaicīgi, līdz trīs mēnešiem, varēs izmēģināt vairākas sevi interesējošas profesijas. Pavisam gada laikā viņiem būs iespējams strādāt 3 profesijās. Tas nodrošinās bezdarbniekiem iespēju praktiskā darbā noteikt sev piemērotāko profesiju, kā arī atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.


Tāpat ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu darba devēji varēs profesionāli sagatavot un apmācīt sev noteiktās profesijās nepieciešamos speciālistus. Šāda iespēja tiks piedāvāta darba devējiem praktiskās apmācības veidā. Tajā varēs iesaistīties tie bezdarbnieki, kuriem nav darbam nepieciešamās profesionālās izglītības vai tā ir iegūta, bet zaudētas darba prasmes un iemaņas, kā arī tiem, kuri vēlas apgūt jaunu profesiju.


Savukārt, lai veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku (cilvēku ar invaliditāti, zemu izglītības līmeni, atkarības problēmām) iekļaušanos darba tirgū, viņiem paredzēti kompleksi atbalsta pasākumi. To ietvaros bezdarbnieki saņems vairākus savstarpēji saistītus pakalpojumus, t.sk., speciālisti palīdzēs bezdarbniekiem risināt viņu personiskās problēmas, uzlabot un atjaunot viņu darba spējas, kā arī veicinās viņu iesaistīšanos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, piemēram, apgūt valsts valodu vai datorzinības.
 
Līdztekus minētajam, plānoti preventīvi bezdarba samazināšanas pasākumi reģionālās mobilitātes veicināšanai cilvēkiem, kuri atraduši darbu citā pilsētā vai rajonā. Paredzams, ka pārbaudes termiņa laikā jaunie darbinieki, varēs saņemt transporta un dzīvokļa īres izmaksu kompensāciju. Tas būs iespējams tajos gadījumos, ja darba vieta atradīsies ārpus deklarētās dzīvesvietas, un ceļā uz darba vietu jāpavada vairāk kā viena stunda vienā virzienā. Darbinieku reģionālās mobilitātes veicināšanai nākamajā gadā paredzēti 500 tūkstoši latu.


Iepriekšminētie priekšlikumi iekļauti LM izstrādātajos noteikumos „Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un pasākumu realizētāju izvēles principi”. Tie šodien, 10.martā apstiprināti valdībā. 


Informāciju sagatavoja: 
Marika Kupče, LR Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.